Album: Dâng Lên Mẹ

Nghe Album: Dâng Lên Mẹ

Các bài hát trong Album: Dâng Lên Mẹ

Định nghĩa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,537

Kinh Tin Kính

Trình bày: | Lượt nghe: 2,463

Bỏ Ngài con biết theo ai

Trình bày: | Lượt nghe: 1,806

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 577

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 475

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 562

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,149

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 458

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 328

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 3,282