Album: Dâng Lên Mẹ

Nghe Album: Dâng Lên Mẹ

Các bài hát trong Album: Dâng Lên Mẹ

Định nghĩa tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,143

Kinh Tin Kính

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,845

Bỏ Ngài con biết theo ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,184

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 422

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 334

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 344

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 808

Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 317

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 193

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 266

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 2,040