Album: Dâng Lên Mẹ

Nghe Album: Dâng Lên Mẹ

Các bài hát trong Album: Dâng Lên Mẹ

Định nghĩa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,608

Kinh Tin Kính

Trình bày: | Lượt nghe: 2,568

Bỏ Ngài con biết theo ai

Trình bày: | Lượt nghe: 1,831

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 228

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 612

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 479

Giọt lệ thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 583

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,220

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 504

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 236

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 374

Tán tụng Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 3,510