Album: Tình Ca Giáng Sinh (Tape)

Nghe Album: Tình Ca Giáng Sinh (Tape)

Các bài hát trong Album: Tình Ca Giáng Sinh (Tape)

Jingle Bells

Trình bày: , | Lượt nghe: 79

Ave Maria

Trình bày: , | Lượt nghe: 76

Bóng nhỏ Giáo Đường

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Nửa đêm khấn hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Mừng Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Xin Chúa thấu lòng con

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Dư âm mùa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Niềm tin

Trình bày: , | Lượt nghe: 68

Hai mùa Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Silent Night

Trình bày: , | Lượt nghe: 45

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 325

Hòa tấu Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Hòa tấu Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 87