Album: Như Mai Thánh Ca 2 - Trầm Khúc Hoan Ca

Nghe Album: Như Mai Thánh Ca 2 - Trầm Khúc Hoan Ca

Các bài hát trong Album: Như Mai Thánh Ca 2 - Trầm Khúc Hoan Ca

Trên đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 1,232

Loan báo tin vui

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Như là yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Lời cầu sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Hồng ân cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 180

Sống một đời cho Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 348

Chúa là nơi con an nghỉ

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Thiên Chúa Tình Yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Lời cầu tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 175

Mẹ thương dẫn lối

Trình bày: | Lượt nghe: 344

Tình hồng dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 2,106

Khúc ca dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Trên đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 136