Album: Đêm Hạnh Ngộ - Khánh Ly

Nghe Album: Đêm Hạnh Ngộ

Các bài hát trong Album: Đêm Hạnh Ngộ