Album: Shotguns Giáng Sinh (Tape)

Nghe Album: Shotguns Giáng Sinh (Tape)

Các bài hát trong Album: Shotguns Giáng Sinh (Tape)

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Tà áo Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81