Album: Shotguns Giáng Sinh (Tape)

Nghe Album: Shotguns Giáng Sinh (Tape)

Các bài hát trong Album: Shotguns Giáng Sinh (Tape)

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Jingle Bells

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Hội hoa đăng

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Tiếng hát đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 230

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Tiếng hát nửa đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 449

Tà áo Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Chiều bên Giáo Đường

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 135