Album: Shotguns Giáng Sinh (Tape)

Nghe Album: Shotguns Giáng Sinh (Tape)

Các bài hát trong Album: Shotguns Giáng Sinh (Tape)

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 126

Jingle Bells

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Hội hoa đăng

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Tiếng hát đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 223

Mùa sao sáng

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Tiếng hát nửa đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 418

Tà áo Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Chiều bên Giáo Đường

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 102