Album: Thánh Ca Như Mai 2 - Hạt Kinh Cảm Tạ

Nghe Album: Thánh Ca Như Mai 2 - Hạt Kinh Cảm Tạ

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Như Mai 2 - Hạt Kinh Cảm Tạ

Loan báo tin vui

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Lời cầu sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Như là yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Hồng ân cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Sống một đời cho Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Chúa là nơi con an nghỉ

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Lời cầu tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Mẹ thương dẫn lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Tình hồng dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 288

Khúc ca dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Trên đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 192