Album: Hoan Ca Phục Sinh

Nghe Album: Hoan Ca Phục Sinh

Các bài hát trong Album: Hoan Ca Phục Sinh

Người đã yêu tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Trang tình sử mới

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Nói với người yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Đạo ca Thập tự

Trình bày: | Lượt nghe: 499

Người yêu tôi chết

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Niềm vui Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,055

Bài ca Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 242