Nhạc sĩ: Lm. Xuân Nguyễn

Về đồng xanh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Dâng Chúa hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 427

Tình Chúa nối kết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Hãy ra đón Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Xuân tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 165