Nhạc sĩ: Lm. Hoài Đức

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,072

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 389

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 969

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Cao cung lên (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Dâng Mẹ (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Dâng Mẹ (MP4)

Trình bày: , | Lượt nghe: 76

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Dâng Mẹ (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Cao cung lên (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 321

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 523

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 1,339