Nhạc sĩ: Lm. Hoài Đức

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 845

Cung chúc Trinh Vương

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 374

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 233

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Thờ lạy Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 733

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Cao cung lên (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Dâng Mẹ (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Dâng Mẹ (MP4)

Trình bày: , | Lượt nghe: 74

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Dâng Mẹ (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Cao cung lên (Karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 513

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 1,314