Album: Con Có Một Tổ Quốc - Xuân Điềm 8

Nghe Album: Con Có Một Tổ Quốc - Xuân Điềm 8

Các bài hát trong Album: Con Có Một Tổ Quốc - Xuân Điềm 8

Con có một Tổ quốc

Trình bày: | Lượt nghe: 767

Lửa thiêng Công lý

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Chúa đến thăm con

Trình bày: | Lượt nghe: 210

Xuân hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Cảm ơn Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Mẹ và con

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Lời Mẹ Âu Cơ

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Tuổi trẻ Phù Đổng

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Tìm về Belem

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Mùa hoa tuyết

Trình bày: | Lượt nghe: 40