Album: Xuân Tình Chúa

Nghe Album: Xuân Tình Chúa

Các bài hát trong Album: Xuân Tình Chúa

Thân phận tôi Giuda

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Về đồng xanh

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Dâng Chúa hôm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 554

Tình Chúa nối kết

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Hãy ra đón Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Một lần dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Xuân tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 239