Album: Dâng Chúa Tình Con

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con

Con xin là

Trình bày: | Lượt nghe: 948

Niềm vui có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Lời cầu đêm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Thánh giá nào cho con?

Trình bày: | Lượt nghe: 715

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Niềm xác tín của con 3

Trình bày: | Lượt nghe: 494

Con dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Kinh dâng cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Tình Chúa tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 808