Album: Dâng Chúa Tình Con

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con

Con xin là

Trình bày: | Lượt nghe: 904

Niềm vui có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Lời cầu đêm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Thánh giá nào cho con?

Trình bày: | Lượt nghe: 610

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 101

Niềm xác tín của con 3

Trình bày: | Lượt nghe: 421

Con dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Kinh dâng cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Tình Chúa tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 498