Album: Dâng Chúa Tình Con

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con

Con xin là

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 641

Lời cầu đêm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Kinh dâng cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Tình Chúa tình con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 161