Ca sĩ: Hạnh Nguyên

Tiểu sử Hạnh Nguyên

Album Hạnh Nguyên

MV Hạnh Nguyên

Bài hát Hạnh Nguyên

Khúc dân ca dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 133

Như Cánh Bèo Trôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Tình Chúa Tình Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Thánh Ý Chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 154

Tấm bánh đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 196

Đời con có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 136

Bàn tay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76