Album: Yên Vui Một Đời

Nghe Album: Yên Vui Một Đời

Các bài hát trong Album: Yên Vui Một Đời

Xuôi Dòng

Trình bày: | Lượt nghe: 302

Từng bước Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Chúa quan phòng

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Lạy Chúa con đây

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Chúa là nguồn hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Chúa Cha nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Ngài là bến đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Yên vui một đời

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Tiếng chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Lời ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 112