Album: Tình Yêu Dâng Hiến

Nghe Album: Tình Yêu Dâng Hiến

Các bài hát trong Album: Tình Yêu Dâng Hiến

Con muốn

Trình bày: | Lượt nghe: 665

Một tình yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 758

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,158

Chúa là gia nghiệp

Trình bày: | Lượt nghe: 1,012

Thánh ý Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 1,292