Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Hùng Cường

Chúa và con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 775

Album Yên Vui Một Đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Ở Lại Với Con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 169

Ngài mở mắt tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 177

Từng bước Chúa ơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Chúa quan phòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Lạy Chúa con đây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67