Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 8

Nghe Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 8

Các bài hát trong Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 8

Chúa nâng đỡ con

Trình bày: | Lượt nghe: 659

Cuộc sống của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Bàn tay

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Tâm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Đường Thập Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Chúa là tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Tình yêu Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Chúa vẫn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 129