Album: Chúa Sánh Bước Với Con

Nghe Album: Chúa Sánh Bước Với Con

Các bài hát trong Album: Chúa Sánh Bước Với Con

Dâng những buồn vui

Trình bày: | Lượt nghe: 723

Xin tạ ơn Người

Trình bày: | Lượt nghe: 496

Ngài ở nơi đâu ?

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Còn cần đến Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Tình Chúa mãi thiết tha

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Yêu không đổi thay

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Chúa sánh bước với con

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Dâng những buồn vui

Trình bày: | Lượt nghe: 340

Dâng Ngài đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 913