Album: Chúa Sánh Bước Với Con

Nghe Album: Chúa Sánh Bước Với Con

Các bài hát trong Album: Chúa Sánh Bước Với Con

Dâng những buồn vui

Trình bày: | Lượt nghe: 825

Xin tạ ơn Người

Trình bày: | Lượt nghe: 539

Ngài ở nơi đâu ?

Trình bày: | Lượt nghe: 220

Còn cần đến Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Tình Chúa mãi thiết tha

Trình bày: | Lượt nghe: 273

Yêu không đổi thay

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Chúa sánh bước với con

Trình bày: | Lượt nghe: 221

Dâng những buồn vui

Trình bày: | Lượt nghe: 368

Dâng Ngài đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 975