Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

Nghe Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

Các bài hát trong Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

Con tin Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Vì xưa ta đói

Trình bày: | Lượt nghe: 331

Tình Ngài gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 280

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 586

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Tiếng chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 309

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Người chết vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 464

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 776