Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

Nghe Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

Các bài hát trong Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 5

Con tin Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Vì xưa ta đói

Trình bày: | Lượt nghe: 338

Tình Ngài gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 297

Cho con biết yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 920

Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Tiếng chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 323

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Người chết vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 470

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 815