Album: Một Đời Tri Ân 7 - Khúc Dân Ca Dâng Chúa

Nghe Album: Một Đời Tri Ân 7 - Khúc Dân Ca Dâng Chúa

Các bài hát trong Album: Một Đời Tri Ân 7 - Khúc Dân Ca Dâng Chúa

Niềm vui dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 726

Chúa đến thăm con

Trình bày: | Lượt nghe: 362

Nhiều khi con muốn

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Khúc dân ca dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 486

Bốn mùa yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Đời con có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 772

Ngước trông lên Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Tất cả là hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 663

Một lần xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 815