Album: Một Đời Tri Ân 7 - Khúc Dân Ca Dâng Chúa

Nghe Album: Một Đời Tri Ân 7 - Khúc Dân Ca Dâng Chúa

Các bài hát trong Album: Một Đời Tri Ân 7 - Khúc Dân Ca Dâng Chúa