Album: Dâng Chúa Tình Con 12 (Lời Tình Thánh)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 12 (Lời Tình Thánh)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 12 (Lời Tình Thánh)

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Đời còn lại gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 227

Lòng Mẹ cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Dâng Chúa Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Con nào dám quên

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Con ca vang

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Cảm tạ Chúa Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 252

Thắp sáng trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 365

Chúa vẫn chờ

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Canh tân tâm hồn

Trình bày: | Lượt nghe: 40