Album: Dâng Chúa Tình Con 12 (Lời Tình Thánh)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 12 (Lời Tình Thánh)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 12 (Lời Tình Thánh)