Album: Dâng Chúa Tình Con 12 (Lời Tình Thánh)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 12 (Lời Tình Thánh)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 12 (Lời Tình Thánh)

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Đời còn lại gì?

Trình bày: | Lượt nghe: 258

Lòng Mẹ cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Dâng Chúa Việt Nam

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Con nào dám quên

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Con ca vang

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Cảm tạ Chúa Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 273

Thắp sáng trong con

Trình bày: | Lượt nghe: 428

Chúa vẫn chờ

Trình bày: | Lượt nghe: 233

Canh tân tâm hồn

Trình bày: | Lượt nghe: 51