Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 1

Nghe Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 1

Các bài hát trong Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 1

Phó thác cho Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Chứng nhân Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 2,134

Một niềm phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 936

Tình người hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Chúa cất tiếng gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Chúa là con đường

Trình bày: | Lượt nghe: 227

Lắng nghe Lời Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 193

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Con cần đến Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 134