Album: Dâng Chúa Tình Con 18 (Con Tin Chúa Yêu Thương Con)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 18 (Con Tin Chúa Yêu Thương Con)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 18 (Con Tin Chúa Yêu Thương Con)