Album: Dâng Chúa Tình Con 18 (Con Tin Chúa Yêu Thương Con)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 18 (Con Tin Chúa Yêu Thương Con)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 18 (Con Tin Chúa Yêu Thương Con)

Cầu cùng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Yêu Chúa thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Lời tình đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Tìm về tình yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 61