Ca sĩ: Elvis Phương

Tiểu sử Elvis Phương

Album Elvis Phương

MV Elvis Phương

Bài hát Elvis Phương

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Ngồi bên Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 150

Người Chết Vì Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 647

Giờ này Cha đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118

Không làm gì phai mờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 198

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 199