Ca sĩ: Elvis Phương

Tiểu sử Elvis Phương

Album Elvis Phương

MV Elvis Phương

Bài hát Elvis Phương

Đêm Thánh huy hoàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 92

Ngồi bên Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122

Sao Cha im lặng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Tình người ngoại đạo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Tình yêu thiên chúa

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 162

Người Chết Vì Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Màu xanh Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 647

Giờ này Cha đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Không làm gì phai mờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 197

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 197

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 294

Cao cung lên

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 64