Album: Giáng sinh 89 - Khúc Ca Muôn Đời - Nhiều nghệ sĩ

Nghe Album: Giáng sinh 89 - Khúc Ca Muôn Đời

Các bài hát trong Album: Giáng sinh 89 - Khúc Ca Muôn Đời