Album: Dâng Chúa Tình Con 23 (Hướng Trông Về Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 23 (Hướng Trông Về Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 23 (Hướng Trông Về Chúa)

Nhìn cây Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Chúa đã đối xử

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Cho con bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 419

Dâng lời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 337

Cảm tạ Chúa đi

Trình bày: | Lượt nghe: 698

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 405

Con tìm Chúa 2

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Bên Mẹ hạnh phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Loan báo Tin Mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 371