Album: Dâng Chúa Tình Con 23 (Hướng Trông Về Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 23 (Hướng Trông Về Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 23 (Hướng Trông Về Chúa)

Nhìn cây Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Chúa đã đối xử

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Cho con bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 400

Dâng lời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Cảm tạ Chúa đi

Trình bày: | Lượt nghe: 665

Ngồi bên Thánh giá

Trình bày: | Lượt nghe: 383

Con tìm Chúa 2

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Bên Mẹ hạnh phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Loan báo Tin Mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 336