Nhạc sĩ: Lm. Kim Long

Lần Đầu Rước Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Ta Ra Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 323

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 302

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150