Album: Xin Chúa Giữ Gìn Con

Nghe Album: Xin Chúa Giữ Gìn Con

Các bài hát trong Album: Xin Chúa Giữ Gìn Con

Bờ đá xanh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 558

Làm sao dám mơ

Trình bày: | Lượt nghe: 495

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 495

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 572

Tâm tình hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,219

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 2,343

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 2,211

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 316

Lắng nghe tiếng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Người chết vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,099