Album: Bài Thánh Ca Buồn - Merry Christmas - Disc 1

Nghe Album: Bài Thánh Ca Buồn - Merry Christmas - Disc 1

Các bài hát trong Album: Bài Thánh Ca Buồn - Merry Christmas - Disc 1