Album: Đoạn Khúc Tri Ân

Nghe Album: Đoạn Khúc Tri Ân

Các bài hát trong Album: Đoạn Khúc Tri Ân

Bước Người đi qua

Trình bày: | Lượt nghe: 463

Đoạn khúc tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Lên Đền

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Vui ngày trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 749

Chúa dắt dìu con

Trình bày: | Lượt nghe: 588

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 360

Tình yêu thắm nồng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,419

Thánh Thần hãy đến

Trình bày: | Lượt nghe: 2,670