Album: Dâng Chúa Tình Con 13 (Dấu Ấn Tình Yêu)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 13 (Dấu Ấn Tình Yêu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 13 (Dấu Ấn Tình Yêu)

Lời tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Có những đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Linh mục Người là ai?

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Tình Trời thế đó

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Xin dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Kinh chữ tình

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Tình con khốn khó

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Tìm Chúa nơi đâu?

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Tình thiên thu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,195

Chúa hỡi con về

Trình bày: | Lượt nghe: 193