Album: Dâng Chúa Tình Con 13 (Dấu Ấn Tình Yêu)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 13 (Dấu Ấn Tình Yêu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 13 (Dấu Ấn Tình Yêu)