Album: Lời Kinh Tạm Biệt

Nghe Album: Lời Kinh Tạm Biệt

Các bài hát trong Album: Lời Kinh Tạm Biệt

Bàn tay

Trình bày: | Lượt nghe: 129

Đỉnh Trời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 441

Kinh dâng cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Lời Kinh Tạm biệt

Trình bày: | Lượt nghe: 1,251

Ra đi về với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Rồi đến một ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Tình Ngài bền vững

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Xin Ngài thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,137

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 378

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 142