Album: Lời Kinh Tạm Biệt

Nghe Album: Lời Kinh Tạm Biệt

Các bài hát trong Album: Lời Kinh Tạm Biệt

Bàn tay

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Đỉnh Trời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 502

Kinh dâng cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Lời Kinh Tạm biệt

Trình bày: | Lượt nghe: 1,418

Ra đi về với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Rồi đến một ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Tình Ngài bền vững

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Xin Ngài thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,311

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 125

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 154