Album: Lời Kinh Tạm Biệt

Nghe Album: Lời Kinh Tạm Biệt

Các bài hát trong Album: Lời Kinh Tạm Biệt

Bàn tay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 120

Kinh dâng cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123