Album: Dâng Chúa Tình Con 24 (Cho Con Trung Thành)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 24 (Cho Con Trung Thành)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 24 (Cho Con Trung Thành)

Mẹ ru con

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Quỳ đây bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Ngài chết vì yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Chúa vẫn yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Xin được làm

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Chỉ yêu Chúa thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 410

Con Mến Tin

Trình bày: | Lượt nghe: 47