Nhạc sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Tự nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Tình khúc tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 537

Tình Chúa tri ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 165

Hát bài tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 164

Ta vui cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 333

Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Tạ lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 327

Đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 488

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 940

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 562

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,706

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 985