Nhạc sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Hát bài tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 152

Alleluia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Con theo Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Tạ lòng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 305

Đường đời con đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 436