Nhạc sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Tự nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Tình khúc tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 527

Tình Chúa tri ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 161

Hát bài tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Ta vui cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 314

Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Tạ lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 324

Đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 469

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 904

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 555

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,702

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 983