Nhạc sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Tự nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Tình khúc tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 540

Tình Chúa tri ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 173

Hát bài tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Ta vui cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 336

Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 165

Tạ lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 336

Đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 508

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 993

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 583

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,767

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 997