Nhạc sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Tự nhủ

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Tình khúc tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 603

Tình Chúa tri ân

Trình bày: , | Lượt nghe: 199

Hát bài tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Ta vui cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 359

Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Tạ lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 407

Đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 549

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,128

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 660

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,973

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,042