Album: Hát Bài Tình Ca

Nghe Album: Hát Bài Tình Ca

Các bài hát trong Album: Hát Bài Tình Ca

Hát bài tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 177

Ta vui cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 359

Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Tạ lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 406

Đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 547

Con sẽ ca tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 357

Bài hát tặng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 279

Bài hát tặng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 159