Album: Hát Bài Tình Ca

Nghe Album: Hát Bài Tình Ca

Các bài hát trong Album: Hát Bài Tình Ca

Hát bài tình ca

Trình bày: | Lượt nghe: 174

Ta vui cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 342

Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 173

Thơ: Tự tình

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Con theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Tạ lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 382

Đường đời con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 530

Con sẽ ca tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 330

Bài hát tặng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Bài hát tặng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 157