Album: Thánh Ca 14

Nghe Album: Thánh Ca 14

Các bài hát trong Album: Thánh Ca 14

Niềm vui có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Đền tạ trái tim Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 363

Nguyện cầu Mẹ La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Niềm vui có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Nhớ mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Nguyện cầu Mẹ La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 469

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 305

Mẹ đầy ơn phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 606

Lời kinh của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Kinh dâng cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 313

Khúc ca dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 475

Đền tạ trái tim Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 545

Cầu cho cha mẹ 2

Trình bày: | Lượt nghe: 1,781