Album: Tình Thánh Giá

Nghe Album: Tình Thánh Giá

Các bài hát trong Album: Tình Thánh Giá

Tình Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Tình Ngài thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 349

Tình tự hiến 3

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Tình Chúa dẫn con

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Tâm tình một tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Tình Cha tuyệt vời

Trình bày: | Lượt nghe: 37