Album: Tình Thánh Giá

Nghe Album: Tình Thánh Giá

Các bài hát trong Album: Tình Thánh Giá

Tình Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Tình Ngài thương con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 256

Tình tự hiến 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Tình Chúa dẫn con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Tình Cha tuyệt vời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30