Album: Tình Thánh Giá

Nghe Album: Tình Thánh Giá

Các bài hát trong Album: Tình Thánh Giá

Tình Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Tình Ngài thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 393

Tình tự hiến 3

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Tình Chúa dẫn con

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Tâm tình một tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Tình Cha tuyệt vời

Trình bày: | Lượt nghe: 53