Album: Lệ Ăn Năn 3 - Đường Thánh Giá Chúa

Nghe Album: Lệ Ăn Năn 3 - Đường Thánh Giá Chúa

Các bài hát trong Album: Lệ Ăn Năn 3 - Đường Thánh Giá Chúa

Chúa bị kết án

Trình bày: , | Lượt nghe: 82

Đóng đanh Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 40