Album: Tiếng Hát Yêu Thương

Nghe Album: Tiếng Hát Yêu Thương

Các bài hát trong Album: Tiếng Hát Yêu Thương

Hành trang hy vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Một lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Xin đến Ngài ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Một đời xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 262

Người mang sứ điệp

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Chứng nhân Tin mừng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,104

Tôi đã vẽ dung nhan Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Chiều tâm tư

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Là tiếng xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Ngai sai con đi

Trình bày: | Lượt nghe: 563