Ca sĩ: Triệu Lộc

Tiểu sử Triệu Lộc

Album Triệu Lộc

MV Triệu Lộc

Bài hát Triệu Lộc

Tâm sự của con

Sáng tác: | Lượt nghe: 266

Ngày Phục Sinh

Lượt nghe: 38

Tình yêu Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 72

Quê ngàn năm

Sáng tác: | Lượt nghe: 22

Đường vào tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 856

Chúa đã giáng trần

Sáng tác: | Lượt nghe: 601

Đêm hôm nay

Sáng tác: | Lượt nghe: 136

Mẹ La Vang

Sáng tác: | Lượt nghe: 53

Giáng Sinh hồng ân

Sáng tác: | Lượt nghe: 262

Quảng đại hiến dâng

Sáng tác: | Lượt nghe: 109

Lũ trẻ nô chơi

Sáng tác: | Lượt nghe: 42

Người làm vườn nho

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,035

Đứa trẻ xin đồ ăn

Sáng tác: | Lượt nghe: 59

Người chủ nô

Sáng tác: | Lượt nghe: 66

Hạt bụi và non cao

Sáng tác: | Lượt nghe: 67

Sống tỉnh thức

Sáng tác: | Lượt nghe: 888

Dấu chứng tình yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 130

Mẹ là mùa xuân

Sáng tác: | Lượt nghe: 135

Mừng Năm Thánh Đức Mẹ TàPao

Sáng tác: | Lượt nghe: 45