Album: Dụ Ngôn Ca Khúc Vol.1

Nghe Album: Dụ Ngôn Ca Khúc Vol.1

Các bài hát trong Album: Dụ Ngôn Ca Khúc Vol.1