Nhạc sĩ sĩ: Lm. Bùi Ninh

Lề Luật Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 324

Hãy chúc tụng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 349

Hãy đến đây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 416

Album Hoa Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Trời cao hỡi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 304

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 248

Hài Nhi ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 230

Vui ca lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 138

Xin tôn vinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Hai Nhi Chúa Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Vinh Danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 437

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 369

Ngôi Lời Giáng Sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Tình Thầy trao ban

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 168