Nhạc sĩ: Lm. Bùi Ninh

Lề Luật Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 286

Hãy chúc tụng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 332

Hãy đến đây

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 402

Album Hoa Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Trời cao hỡi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 335

Vọng trời cao

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 237

Hài Nhi ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 231

Vui ca lên

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 125

Xin tôn vinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 135

Hai Nhi Chúa Trời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Vinh Danh Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 448