Album: Mừng Năm Thánh 50 Năm Đức Mẹ TàPao

Nghe Album: Mừng Năm Thánh 50 Năm Đức Mẹ TàPao

Các bài hát trong Album: Mừng Năm Thánh 50 Năm Đức Mẹ TàPao

Về bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Về bên Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 400

Dâng lên Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Dâng Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Mẹ TàPao

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Tình Mẹ thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 122