Album: Lời Vọng Của Tiếng Ru

Nghe Album: Lời Vọng Của Tiếng Ru

Các bài hát trong Album: Lời Vọng Của Tiếng Ru

Lời ru của mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Mẹ tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Nhớ mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Cảm ơn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 97

Thương ca

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Lời kinh đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Mất mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 387

Còn in dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Lời gọi thiên thu

Trình bày: | Lượt nghe: 85