Album: Lời Vọng Của Tiếng Ru

Nghe Album: Lời Vọng Của Tiếng Ru

Các bài hát trong Album: Lời Vọng Của Tiếng Ru

Lời ru của mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Mẹ tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Nhớ mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Cảm ơn mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Thương ca

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Lời kinh đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Mất mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Còn in dấu chân

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Lời gọi thiên thu

Trình bày: | Lượt nghe: 93