Album: Dụ Ngôn Ca Khúc Vol.2

Nghe Album: Dụ Ngôn Ca Khúc Vol.2

Các bài hát trong Album: Dụ Ngôn Ca Khúc Vol.2