Album: Lm. Thái Nguyên Vol.12 - Tin Mừng Phục Sinh

Nghe Album: Lm. Thái Nguyên Vol.12 - Tin Mừng Phục Sinh

Các bài hát trong Album: Lm. Thái Nguyên Vol.12 - Tin Mừng Phục Sinh