Album: Lm. Thái Nguyên Vol.12 - Tin Mừng Phục Sinh

Nghe Album: Lm. Thái Nguyên Vol.12 - Tin Mừng Phục Sinh

Các bài hát trong Album: Lm. Thái Nguyên Vol.12 - Tin Mừng Phục Sinh

Là chứng nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 586

Vì Chúa đã Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,369

Xin Chúa ở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 1,134

Tình nào lớn hơn

Trình bày: | Lượt nghe: 607

Xin Thánh Thần đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,299

Nguồn lực Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 585

Tin Mừng Phục Sinh 1

Trình bày: | Lượt nghe: 1,272

Tin Mừng Phục Sinh 2

Trình bày: | Lượt nghe: 780

Tin Mừng Phục Sinh 3

Trình bày: | Lượt nghe: 844

Ngày Phục Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 252