Album: Hài Nhi Ra Đời

Nghe Album: Hài Nhi Ra Đời

Các bài hát trong Album: Hài Nhi Ra Đời

Trời cao hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 385

Vọng trời cao

Trình bày: , | Lượt nghe: 293

Hài Nhi ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 295

Vui ca lên

Trình bày: , | Lượt nghe: 181

Xin tôn vinh

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Hai Nhi Chúa Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 132

Chúa đã giáng trần

Trình bày: | Lượt nghe: 550

Vinh Danh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 724

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 832

Ngôi Lời Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 210