Album: Hài Nhi Ra Đời

Nghe Album: Hài Nhi Ra Đời

Các bài hát trong Album: Hài Nhi Ra Đời

Trời cao hỡi

Trình bày: | Lượt nghe: 390

Vọng trời cao

Trình bày: , | Lượt nghe: 315

Hài Nhi ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 312

Vui ca lên

Trình bày: , | Lượt nghe: 208

Xin tôn vinh

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Hai Nhi Chúa Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Chúa đã giáng trần

Trình bày: | Lượt nghe: 601

Vinh Danh Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 785

Bầu trời Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 861

Ngôi Lời Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 234