Nhạc sĩ: Lê Quang Ánh

Đêm hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Một mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Lễ vật hiển linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 206

Tình trời nở hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 251

Bêlem kỷ niệm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Chúa sinh ra đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 661

Vinh danh bình an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Trong đêm đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Giữa hang chiên lừa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Trái tim tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Cecillia

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 118