Album: Dụ Ngôn Ca Khúc Vol.3

Nghe Album: Dụ Ngôn Ca Khúc Vol.3

Các bài hát trong Album: Dụ Ngôn Ca Khúc Vol.3