Album: Khúc Ca Dâng Chúa 4

Nghe Album: Khúc Ca Dâng Chúa 4

Các bài hát trong Album: Khúc Ca Dâng Chúa 4

Chúa đã yêu con 1

Trình bày: | Lượt nghe: 434

Chúa đã yêu con 2

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Chúa đã chọn con

Trình bày: | Lượt nghe: 400

Đường vào tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 822

Tán dương Chúa 1

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Phó thác 1

Trình bày: | Lượt nghe: 190

Phó thác 2

Trình bày: | Lượt nghe: 182